Ano ang Positive Discipline?


Kung ikaw ay isang magulang, guro, tagapag-alaga ng bata, community lider, o anak/estudyante, mainam na malaman ang konsepto ng Positive Discipline at kung paano ito magagamit sa pagpapalaki at pagturo sa mga bata. Sa larong ito, matututunan ninyo ang Positive Discipline sa isang masayang paraan.

Bawat round, babasahin ng Storyteller ang isang side ng isang Eksena Card. Ang mga Listener naman ay makikinig sa Storyteller. Isa-isa silang sasagot sa dalawang tanong. Depende sa kanilang mga sagot, magkakapuntos sila ng Kalinga o Patnubay points. Ang unang makakaipon ng sampung (10) Kalinga o Patnubay Points ang panalo sa laro!

Panuorin dito ang tutorial video sa Youtube.

Game Includes

  • 1 Game Manual
  • 16 Eksena Cards
  • 5 PweDeng A Cards na iba-iba ang kulay
  • 5 PweDeng B Cards na iba-iba ang kulay
  • 2 Score Trackers
  • 12 Score Tokens na iba-iba ang kulay

Sleeves: PweDeng A and PweDeng B Cards are poker/standard size: 88mm x 63mm

Rule Book

Ang Rule Book ay naka-layout para madali silang i-print at ituping tulad ng isang brochure.

Download Rule Book (Tagalog)

Links

Tutorial Video

Credits

Game Design: Aya Cariño-Valdez, Marx Rulloda

Game Development: Marx Rulloda, Aaron Galzote

Project Management: Marx Rulloda, Nico Valdez

Art, Graphic Design, Production: Aaron Galzote, Marx Rulloda, Nico Valdez

Editors: J-mee Katanyag, Norbs Portales, Marichu Belarmino

© 2018. Philippine Educational Theatre Association (PETA) and Balangay Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

Partners:

  • Players: 2-5 Players (more if in teams)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *